Dyregod-dagane på Batnfjordsøra

ønsker velkommen til valpeutstilling
arrangør Sunndal Hundeklubb

Lørdag 3 september på Batnfjordsøra

Alle raser, kl. 4-6 og 6-9 mnd.

Påmeldingsavgift: kr. 200,- betales inn på

kontonr.

4202 03 51521.
 

Innbetalingen merkes m/hundens rase,
navn og reg.nr.

Dommer: Geir Råheim (forbehold om dommerendring).

Se nettsiden: http://www.dyregod-dagane.no/info.html
 for mer informasjon.

Påmeldingsfrist 15. august

Påmeldingsskjema hentes her:

Sendes til:
Ann Kristin L. Sletnes
Skoghågvn. 6
6639 Torvikbukt

 

Barn og hundkonkurranse: Premie til alle barna
Påmelding til barn og hund på e-post: ann@snownice.no  eller på stedet.
Pris pr. ekvipasje kr, 50,-

 PM

Dyregod-dagane

Velkommen til valpeshow på Batnfjordsøra lørdag 4 september 2010

Oppmøte senest kl. 10.00 
(det lønner seg å være der tidligere slik at valpen har mulighet til å bli litt kjent på området)
NB! Husk vaksinasjonsattest!

En person kommer inn på startnummeret/PM. Liste blir lagt ut ved hovedinngang. 
For andre er det kr. 100,- for voksen og kr. 50,- for barn. Parkering kr. 30,-. 
Dette er inngangspenger for hele messeområdet!

Bedømmelsen vil være i følgende rekkefølge:
Det er påmeldt en hund i hver rase.

Gruppe  1  - Bruks, hyrde og gjeterhunder
Border Collie
Shetland Sheepdog

Gruppe  2 –Schnauzer pinscher, moloser og sennenhund
Boxer
Leonberger

Gruppe  3 – Terriere
Cairn Terrier
Staffordshire Bull Terrier

Gruppe 4 – Dachshunder
Dachshund – Strihåret

Gruppe  5  - Spisshunder
Norsk Elghund Grå
Pomeranian

Gruppe  6  - Drivende sporhunder
Dalmantiner

Gruppe  7  - Stående fuglehund
Irsk Setter

            Gruppe 8 – Apporterende hunder                   

            Engelsk Springer Spaniel

Gruppe  9  - Selskapshunder
Bichon Havanais
Cavalier King Charles Spaniel
Chinese Crested (powder puff)
Japanese Chin
Mops

 

 NKK sine regler for valpeshow

 

 Arrangement for hunder under utstillingsalder (valpeshow):

Med dette menes eksteriørbedømmelse av valper fra 4 måneder opp til 9 måneder.

Heretter betegnes denne arrangementsform for valpeshow. Valpeshow kan avholdes av så vel raseklubber som de øvrige samarbeidende klubber

Raseklubbene kan fritt avholde Valpeshow for egen/egne rase/raser, men dersom de ønsker å ha med andre raser, må vedkommende raseklubb gi sin tillatelse. 

Øvrige samarbeidende klubber kan avholde valpeshow for alle raser under forutsetning av at det planlagte arrangement ikke kolliderer med raseklubbens egne arrangement. Det vil si at raseklubbene ikke kan nekte at deres rase blir medtatt dersom de selv ikke har et arrangement innenfor samme område på samme tid.

Valpeshow er kun åpne for renrasede hunder, og det er ikke anledning til å ha med klasser for diskvalifiserende feil. Det er en forutsetning at alle hunder som deltar er vaksinert etter gjeldende bestemmelser.

Ved valpeshow er det ikke kvalitets­bedømmelse. Det skal skrives kritikk for hver hund, men det skal ikke angis premiegrad for kvalitet. Kritikkene skrives på spesielle blanketter for slike formål. Alle hunder som deltar får deltakersløyfe, som er lilla/rosa. De hunder dommeren finner gode nok kan delta i konkurranseklasse.

 

I konkurranseklasse gis det sløyfer for plasseringene. Sløyfer med følgende farger kan benyttes:  " 1. Rød/rosa. " 2. Blå/rosa. " 3. Gul/rosa. " 4. Grønn/rosa.