Litt om pudler

Opp Litt om meg Kine Malene Ina Terese Litt om pudler

Bading av hund
Puddelhistore
Raseinformasjon
Puddelklipper

 

 

 

FCI sin rasestandard - alle størrelser

Jeg vil anbefale Norsk Puddelklubb sitt valpehefte det koster bare kr. 35,- + eventuell porto Send e-post til :Norsk Puddelklubb evt. se på NPK sine sider på nettet

Se til venstre side og du finner litt forskjellig stoff.